Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 2
  • ΜΑΡ
  • 2020
Δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 «για τις στατιστικές πληρωμών» (ΕΚΤ/2013/43)