Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 28
  • ΝΟΕ
  • 2019
Κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»