Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 25
  • ΝΟΕ
  • 2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών