Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 18
  • ΟΚΤ
  • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για το χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης στις απαιτήσεις ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον e-commerce