Εθνικό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 14
  • ΟΚΤ
  • 2019
Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του Νόμου 4577/2018