Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 21
  • ΙΟΥ
  • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2