Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 24
  • ΑΠΡ
  • 2019
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2018