Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 16
  • ΑΠΡ
  • 2019
Τεχνικές συμβουλές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη διαχείριση του κινδύνου ‘ICT’ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”)