Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 4
  • ΑΠΡ
  • 2019
Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019