Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 18
  • ΙΟΥ
  • 2017
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017