Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 23
  • ΑΥΓ
  • 2017
Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές