Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 21
  • ΝΟΕ
  • 2017
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών