Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΝΟΕ
  • 2017
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’