Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 14
  • ΜΑΡ
  • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2