Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 13
  • ΜΑΡ
  • 2018
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και της Επιτροπής Αγορών (“Markets Committee”) για τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών