Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 30
  • ΑΠΡ
  • 2018
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες