Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 11
  • ΑΠΡ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης του FSB για την αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των ρυθμιστικών προτάσεων του G-20 για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα