Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΑΠΡ
  • 2017
Δελτίο τύπου της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση των σχετικών με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις συναλλαγών