Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 10
  • ΑΠΡ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το πλαίσιο αξιολόγησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών