Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 31
  • ΟΚΤ
  • 2016
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (correspondent banking services)