Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 15
  • ΙΟΥ
  • 2015
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και επίβλεψης χρηματοπιστωτικών προϊόντων τραπεζικής προς ιδιώτες