Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 1
  • ΙΟΥ
  • 2015
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA)