Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 3
  • ΙΟΥ
  • 2013
Παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες: αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης και επιβολή υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων