Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΙΟΥ
  • 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες