Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΜΑΡ
  • 2015
Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’)