Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 1
  • ΔΕΚ
  • 2014
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης από το Ευρωσύστημα