Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 1
  • ΦΕΒ
  • 2015
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά