Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 20
  • ΟΚΤ
  • 2010
Απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 14/2010 (2010/597/EU) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία