Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 14
  • ΑΠΡ
  • 2010
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ