Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 21
  • ΜΑΪ
  • 2024
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’)