Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 22
  • ΜΑΡ
  • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) αναφορικά με το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τους κινδύνους αγοράς