Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Πρόληψη της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών

  • 24
  • ΙΑΝ
  • 2023
Συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών