Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 25
  • ΙΟΥ
  • 2021
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την ποιότητα των αυτόκλητων πιστωτικών αξιολογήσεων (unsolicited credit assessments)