Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 10
  • ΙΟΥ
  • 2021
Δημοσίευση από τη Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών των επικαιροποιημένων εκτελεστικών προτύπων αναφορικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για την τυποποιημένη προσέγγιση