Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 8
  • ΙΟΥ
  • 2007
Έγκριση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο