Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 29
  • ΝΟΕ
  • 2021
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution)