Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 17
  • ΜΑΡ
  • 2022
Οδηγός του SRB σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution)