Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 15
  • ΑΠΡ
  • 2022
Νόμος 4920/2022 για την ενσωμάτωση των χρηματοπιστωτικών οδηγιών σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση της MiFID για την ανάκαμψη από την πανδημία της COVID-19 (MiFID Quick Fix)