Εκδηλώσεις - Ομιλίες

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
  Γραφεία Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕEΤ
  • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ
  • Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
  • Μέλη Επιτροπών ΕΕΤ

  Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
  Γραφεία Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕΤΤ
  • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ
  • Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
  • Μέλη Επιτροπών ΕΕΤ

  Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων

 • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα:
  «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή
  στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή»

  Γραφεία EPLO
  Αχαιού 16, Δεξαμενή

 • Ανοιχτή συζήτηση "Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής"

  H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα έναρξης 14.00

  Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε συνεργασία με το Megaron Plus
   Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

  Video εκδήλωσης

 • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου για την Οδηγία 2014/59/ ΕΕ σχετικά με την ανάκαμψη
  και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

  Μποδοσάκειο αίθουσα Ιωάννης Σ. Λάτσης κτίριο Eurobank