Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Συνέδριο της Ένωσης Γερμανών Δικηγόρων (DAV) με θέμα το Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Σε εκδήλωση, που διοργανώθηκε στην Αθήνα, από την Ένωση Γερμανών Δικηγόρων, στις 2 και 3 Μαΐου και αφορούσε την παρουσίαση των σύγχρονων προκλήσεων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμμετείχε, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, με εισήγησή της η Γενική Γραμματέας της ΕΕΤ κ. Χαρούλα Απαλαγάκη. Η Γενική Γραμματέας της ΕΕΤ αναφέρθηκε ειδικότερα στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για τη διαχείριση των διαφορών από τραπεζικές συμβάσεις. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ιδίως Γερμανοί καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόροι και οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν στη γερμανική γλώσσα.