Εκδηλώσεις - Ομιλίες

Διήμερη εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Ευθύνη: Ανάλυση της νομοθεσίας και των επιπτώσεών της στο χρηματοπιστωτικό τομέα Εκπαίδευση στελεχών του κλάδου στη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 & 28 Μαίου 2010

Συνδιοργάνωση: United Nations Environmental Programme Finance Initiative - Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Eurobank, Ίδρυμα Μποδοσάκη