Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA”

Τον Αύγουστο 2018, η Συμβουλευτική Ομάδα για τις Υποδομές των Αγορών για τη διενέργεια Πληρωμών (“AMI Pay”) της ΕΚΤ εξέδωσε το (νομικά μη δεσμευτικό) κείμενο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA” (“SEPA Instant Credit Transfers”).

AMI Pay Best Practices