Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δελτίο τύπου και κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων (‘FAQs’) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την PSD 2

Με αφορμή την ολοκλήρωση της προθεσμίας ενσωμάτωσης της PSD 2 στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ (13 Ιανουαρίου 2018), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 12 Ιανουαρίου 2018 σχετικό δελτίο τύπου, συνοδευόμενο από κείμενο ‘FAQs’.

Δελτίο τύπου

FAQs