Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Σχεδιασμός εργασιών του SRB για τα έτη 2018-2020

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, το SRB δημοσίευσε το πρόγραμμα εργασιών του για τα έτη 2018 έως 2020. Η παρούσα δημοσίευση υιοθετεί για πρώτη ένα χρονικό ορίζοντα τριετίας ως προς τον σχεδιασμό των εργασιών του SRB, περιλαμβάνοντας περαιτέρω και μια λεπτομερή αναφορά στις εργασίες του έτους 2018.

 SRB Multi-annual planning and work programme 2018