Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

6th SRB-Industry Dialogue

Στις 21 Νοεμβρίου 2017, έλαβε χώρα ο έκτος διάλογος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) με εκπροσώπους του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Οι παρουσιάσεις των μελών του SRB ανέλυσαν τα ακόλουθα επίκαιρα θέματα:

  1. τον προγραμματισμό του resolution planning για το έτος 2018,
  2. την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με το MREL,
  3. τον προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών για τους σκοπούς της εξυγίανσης,
  4. την τελική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του SRB.

 

Τα αρχεία των ως άνω παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://srb.europa.eu/en/node/431