Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΕΕ της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και τον καθορισμό των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 126/15.11.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ, με τις διατάξεις της οποίας η ΤτΕ προσδιορίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014, ως O-SIIs για το τρέχον έτος είναι τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
  • Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, και
  • ΑΛΦΑ Τράπεζα ΑΕ.

Περαιτέρω, το απόθεμα ασφαλείας Ο-SII για το 2018 επανακαθορίζεται, δυνάμει του άρθρου 124(7) του ν. 4261/2014, σε 0%.

ΦΕΚ Β' 4118/27.11.2017