Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έναρξη λειτουργίας του SEPA Instant Credit Transfer scheme του EPC

Στις 21 Νοεμβρίου 2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’).

Στο νέο σύστημα συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, 585 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τα ακόλουθα οκτώ (8) κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ισπανία.

EPC Press Release