Τομείς Δραστηριότητας / Φυσική ασφάλεια

Η τάση των ληστειών και παραβιάσεων των τραπεζικών καταστημάτων το 2005,
έναντι του προηγούμενου έτους

Κατά την διάρκεια του 2006 η ΕΕΤ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε συνολικά στατιστικά στοιχεία για τη συμπλήρωση της ετήσιας εμπιστευτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας σε σχέση με τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2005.

 

Κατά τη διάρκεια του 2005 η τάση που διαμορφώθηκε στους σχετικούς δείκτες έδειξε ότι:

  • Οι ληστείες και παραβιάσεις των τραπεζικών καταστημάτων της χώρας μας μειώθηκαν, έναντι του 2004, κατά 3,125% (έναντι μείωσης 6% στις υπόλοιπες 28 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν σχετικά στοιχεία),
  • ο δείκτης κινδύνου ληστειών για τις τράπεζες της χώρας μας μειώθηκε, έναντι του 2004, κατά 7% (έναντι μείωσης 3% στις υπόλοιπες 28 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν στοιχεία), και τέλος
  • η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 93%) των ληστειών και παραβιάσεων των τραπεζικών καταστημάτων της χώρας μας, κατά τη διάρκεια του 2005, πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.