Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2016

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • καρτών πληρωμών (εξαιρουμένων των προπληρωμένων),
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων

στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2016, σε 642 εκατ. (+210 εκατ. σε σχέση με το 2015) και στις 60 συναλλαγές ανά κάτοικο (+20 συναλλαγές σε σχέση με το 2015).

Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 507,5 δισ. ευρώ (79,1% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 107,9 δισ. ευρώ (16,8%), οι άμεσες χρεώσεις στα 10,2 δισ. ευρώ (1,6%) και οι αγορές με κάρτες πληρωμών (έκδοσης τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα) στα 15,4 δισ. ευρώ (2,4%).

Payment Statistics 2016