Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Καταβολή μερισμάτων το 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του 2016

Στις 26 Απριλίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της ΤτΕ με θέμα: «Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016».

ΦΕΚ Β' 1404/25.4.2017